Velkommen til min hjemmeside

Dette er Kooijoy Garlic helt egen hjemmeside - Garlic, som han hedder i daglig tale er en hollandsk kooikerhondje.

Kooikeren, som racen kaldes i daglig tale, er en apporterende jagthund, og dermed en aktiv race, som kræver sin motion og aktivering, for at trives i hverdagen. Du kan læse mere om kooikeren og dens historie på specialklubbens hjemmeside www.kooikerhondje.dk

Garlic's historie starter helt tilbage til den 20. januar 2005, hvor han så dagens lys i et hus i det vestligste Jylland i Nørre Nebel tæt ved Esbjerg. Garlic er ud af et kuld på 8 hvalpe. Hans stamtavle kan du finde andetsteds på hjemmesiden Smiler

Garlic er trods sine i dag 11 år stadigvæk en aktiv hund.

Garlic har været udstillet flere gange og opnåede i 2009 at blive Dansk Champion, Københavns Vinder samt Årets Racehund på DKK udstilling. Han bliver stadig udstillet, nu i veteranklassen, hvor han stadig gør sig godt.

Ellers er hans fritidsaktiviteter agility og tricks og HTM, som vi dyrker på hjemmebanen.

Garlic blev i 2010 far til et kuld på 7 hvalpe.

Garlic blev i 2014 øjentestet og en blodprøve blev også sendt til Holland for at finde ud af om han kunne være bærer af ENM, heldigvis blev han erklæret fri for dette samt fri for vWd. Så det er en stor glæde at have en hund som gennem 10 år har været forskånet for sygdom.

Garlic's sundhedsbillede ser således ud:

HD: A 12.10.2007

AD: 0 12.10.2007

PL: 1/1 19.11.2009

Øjenlysning: intet påvist 18.08.2014

ENM/vWd: Fri/fri 19.09.2014

 

AND IN ENGLISH:

This is Kooijoy Garlic very own website - Garlic, as he is called is a Dutch Kooikerhondje.

The Kooikerhondje is a retrieving gun dog, and thus an active breed that requires its exercise and activation, to thrive in everyday life. You can read more about Kooiker and its history at the Danish Kooiker Club's website www.kooikerhondje.dk

Garlic's story starts way back to 20 January 2005, when he was born in a house in the western Jutland in Nørre Nebel near Esbjerg. Garlic is out of a litter of 8 puppies. You can find his pedigree elsewhere on this website Cool

Garlic is despite his age of 11 years still an active dog.

Garlic has been exhibited several times and in 2009 he became Danish Champion, Copenhagen Winner and Breed Dog of the Year at DKK show. He is still on display, now in the veteran class, where he is still doing well.

Otherwise, he is activities include agility and tricks and now HTM, but only for fun.

In 2010 Garlic became a father of a litter of 7 puppies.

Garlic was in 2014 eyetested and a blood sample was also sent to the Netherlands to find out if he could be a carrier of ENM, fortunately, he was declared free this and free of VWD. So it is a great pleasure to have a dog who over 10 years have been spared most sickness.

Garlic's health picture looks like this:

HD: A 12. October 2007

AD: 0 12. October 2007

PL: 1/1 19. November 2009

Eye test: free 18. August 2014

ENM / VWD: free / free 19. September 2014

 

 

Sidst opdateret: 16/5-2016 - Latest update: May 16th, 2016